Privacy Verklaring

Privacyverklaring Beautysalon Fair & Pure

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautysalon Fair & Pure verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Beautysalon Fair & Pure of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautysalon Fair & Pure verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Contactgegevens Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is Beautysalon Fair & Pure , Schoolstraat 13, 9697 ST te Blijham.

De salon is bereikbaar via:
Telefoon: 0597-856 499
Mobiel: 06-55 87 252
E-mail: info@beautysalonfairandpure.nl
Website: www.beautysalonfairandpure.nl/home

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beautysalon Fair & Pure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voor- en na foto’s
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 • Productgebruik van gegeven behandelingen en productgebruik thuis
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als cliënt jonger is dan 12 jaar, is niet haar/zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders en/of voogd die het gezag over haar/hem uitoefenen. Als de cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar, is naast toestemming van de cliënt de toestemming van de ouders en/of voogd nodig die het gezag over haar/hem uitoefenen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders en/of voogd. Wij kunnen echt niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beautysalon Fair & Pure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact maken over afspraken en de eventuele wijziging of annulering daarvan
 • Het afhandelen van betalingen
 • Eventueel verzenden van marketingactiviteiten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden om online een afspraak te maken
 • Beautysalon Fair & Pure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Uw gezondheidsgegevens, huiddiagnose en eventueel medicijn gebruik wordt gebruikt om de behandelingen en product gebruikt op uw persoonlijke situatie af te stemmen.
 • Het productgebruik tijdens de behandelingen en thuis wordt geregistreerd om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
 • Uw gezondheidsgegevens, eventueel medicijngebruik gegevens zijn nodig om eventuele contra-indicaties voor behandelingen vast te stellen.
 • Voor sommige behandelingen worden voor en na foto’s gemaakt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Deze foto’s zijn alleen voor intern gebruik tenzij anders met u overeengekomen. Deze foto’s worden NOOIT zonder toestemming geplaatst op de website en/of andere social media.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard
Beautysalon Fair & Pure verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. De persoonsgegevens worden dan verwijderd en vernietigd. De gegevens worden niet langer bewaard de bij de wet toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Beautysalon Fair & Pure verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en verantwoordelijkheid van uw gegevens. Beautysalon Fair & Pure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beautysalon Fair & Pure gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Beautysalon Fair & Pure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzing zijn van misbruik, neem dat contact op met M. de Vries via info@beautysalonfairandpure.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en/of via social media bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.